Yogaträning för män

Yoga är bra träning för alla oavsett kön och även för barn. Det bästa med yoga är att det liksom med annan träning ger många hälsofördelar, du får röra på kroppen ordentligt och kan stretcha ut hela dig, gå ner i varv, jobba aktivt med andningen och bli fokuserad och få energi.

Yogans ursprung

Ursprungligen kommer yoga från Indien. Där är yogan, eller asanas, inte bara en träningspraktik utan ingår som en del i en större helhet och utgör en livsstil och en hel livsfilosofi. Den kombineras bland annat med andningsövningar, reningsritualer och meditation. Här i väst använder vi oss mest av positionerna och har ändrat, lagt till eller tagit bort saker dessa positioner så att det passar mer som träningsform för livsstilen här.

Yoga för alla

I Indien är det vanligare att män utövar yoga än vad det är i Sverige och västvärlden. Här i Sverige associeras yoga oftare med kvinnor och kvinnlighet, men självklart är det lika bra för män att utöva yoga. Speciellt om du utövar både andningsövningar och meditation i tillägg. Yoga är ursprungligen både en fysisk, mental och andlig praktik och det passar alla. För att vara bekväm i utövandet av yoga finns ett snyggt utbud på nätet av passande kläder.