Träna upp hållningen

Hållningen är kanske inte något du tänker på först när man talar om träning. Men den kan vara väldigt betydelsefull i många sorters övningar, samt bara vara en positiv del av livet rent allmänt.

Att träna upp hållningen är något alla borde göra. Somliga mer så än andra. Dålig hållning har bland annat kopplats till smärta i både nacke och bröstrygg, trötthet, huvudvärk och stelhet i kroppen. Dålig hållning är något som vanligtvis utvecklas över en längre tid. Det kan exempelvis uppstå på grund av felaktig arbetsställningar eller dålig muskulatur i utvalda områden.

Det finns en del utrustning som kan hjälpa genom att forcera kroppen in i en bättre hållning. Men det kommer också kräva mer medvetenhet om din kroppsposition i vardagen så du kan börja anpassa din hållning och inte släppa den bara för att du börjar fokusera på annat.

Träning är också en viktig del av hållningen och genom att fokusera på utvalda muskler kan du naturligt börja stärka din hållning och göra det allt lättare at inta mer hälsosamma kroppsställningar.